Veilig Voor Nederland



Onze kernwaarden

Veiligheid

Als organisatie en in de uitvoer van onze dienstverlening een omgeving creëert waar ieder ander veilig en zichzelf kan zijn. Wij zijn specialisten op het gebied van veiligheid en beveiliging. We zijn erin gedreven en streven ernaar om tijdens het handhaven van de veiligheid van personen en goederen en van orde en rust in gebouwen en op terreinen, vanuit het

Respect

Wij staan voor samenwerken op basis van wederzijds respect. We erkennen en accepteren dat er verschillen zijn en creëren een sfeer van openheid, vertrouwen en integriteit.

Verbinding

Wij geloven dat de menselijke verbinding met de ander en de wereld om ons heen betekenis geeft aan ons leven. Een verbonden gevoel draagt bij aan een veilige basis. Wij definiëren verbinding als de energie die ontstaat tussen mensen als ze zich gezien voelen, gehoord en gewaardeerd. In onze dienstverlening met mensen is dat wanneer we kunnen geven en ontvangen zonder oordeel.

Veerkracht

Als iets van belang is voor veerkrachtigheid, dan is het wel het vermogen om te leren en te blijven leren en ontwikkelen. Het vermogen om ons voor te bereiden en aan te passen op situaties, incidenten, stress en tegenslag. Wij geloven en zien het als plicht door de juiste begeleiding onze mensen hierop getraind zullen worden en zetten hier maximaal op in. Om naar beste kunnen om te kunnen gaan en voorbereid te zijn met onbekende en onvoorziene situaties die zich voor kunnen en zullen doen, elke dag weer en steeds beter.